ALGEMENE VOORWAARDEN

ONLINE DIENSTEN

Algemene voorwaarden voor de online diensten van Bake You Happy op  www.bakeyouhappy.nl

Als jij je registreert voor een online dienst van Bake You Happy (“ik”, “wij”) dan gelden deze algemene voorwaarden (“voorwaarden”).

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Bake You Happy en degenen die zich voor een online dienst geregistreerd hebben op bakeyouhappy.nl en hier dus een account hebben (hierna te noemen: “klant”).

Online dienst: alles wat Bake You Happy online aanbiedt, waarvoor je je moet registreren met een naam, e-mailadres en wachtwoord.

Totstandkoming

Deze overeenkomst tussen Bake You Happy en de klant komt tot stand doordat de klant zich registreert op bakeyouhappy.nl. Wanneer jij gebruik maakt van de diensten van Bake You Happy, ben je verplicht om je te houden aan deze voorwaarden.

Aankoop

Als je een aankoop doet bij Bake You Happy dan garandeer jij dat:
1. Jij de rechten hebt om deze betaalmethode te gebruiken voor deze aankoop.
2. Alle informatie naar waarheid ingevuld is.

Bij aankoop van een product of dienst geef jij Bake You Happy het recht om jouw informatie te delen met derden, om het door jouw aangeschafte product of de door jou aangeschafte dienst dienst te kunnen leveren.

Wij behouden het recht om een aankoop op elk moment te weigeren of annuleren, voor onder andere (maar niet gelimiteerd tot) deze redenen: beschikbaarheid, fout in prijs, product of dienst, error in het systeem, aanpassing prijs, product of dienst, vermoeden van fraude of illegaal gebruik of andere redenen.

BTW

De prijzen/tarieven op de website zijn de consumentenprijzen, dat betekent dat het geen BTW bevat, zolang Bake You Happy is vrijgesteld van OB (o.g.v. artikel 25 Wet OB) en dat het inclusief BTW is op het moment dat Bake You Happy niet meer vrijgesteld is van OB.

Abonnementen

Sommige diensten worden betaald via een abonnementsvorm (“abonnement”). Je doet een betaling per vooraf afgesproken periode (“betalingscyclus”) en daarvoor krijg je die periode toegang tot de dienst. Je betaalt het bedrag aan het begin van de gekozen betalingscyclus.  Aan het eind van elke betalingscyclus wordt je abonnement automatisch vernieuwd onder dezelfde voorwaarden, behalve als jij of Bake You Happy het annuleert.

Als jij je aangemeld hebt met een kortingstarief voor een bepaalde periode, dan vervalt dit kortingstarief na de afgesproken periode en wordt het abonnement automatisch vernieuwd onder dezelfde voorwaarden, met uitzondering van de prijs, deze wordt dan aangepast naar het vastgestelde tarief voor dit abonnement.  

Bij het aanmelden voor een abonnement, geef jij automatisch toestemming aan Bake You Happy om elke betalingscyclus automatisch het geld af te schrijven. Als een automatische betaling mislukt, dan heeft Bake You Happy het recht om je abonnement te annuleren of pauzeren tot de betaling gelukt is.

Aankoop abonnement herroepen

Ben je niet tevreden met de aankoop van je abonnement? Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Stuur mij hiervoor een mail (niki@bakeyouhappy.nl) en ik zal je aankoop annuleren en contact met je opnemen om het geld terug te storten.

Tariefwijzigingen abonnementen

Bake You Happy behoudt het recht om de tarieven van de abonnementen op elk moment aan te passen . In geval van een tariefwijzing word je hiervan op de hoogte gebracht en kun je voor de ingang van deze wijziging kiezen om je lidmaatschap op te zeggen of door te gaan voor het nieuwe tarief.

Abonnement opzeggen

Je kunt je abonnement op elk moment opzeggen. Vanaf de volgende betalingscyclus stopt de betaling en heb je ook geen toegang meer tot de dienst. Je krijgt geen geld terug voor de resterende periode van die betalingscyclus. (Voorbeeld: Als je een maandabonnement hebt dat je altijd op de 4e van de maand betaalt en je annuleert op 18 januari, dan hoef je op 4 februari niet meer te betalen. 3 Februari is dan de laatste dag dat je gebruik kunt maken van de dienst. Je krijgt geen vergoeding voor de periode van 18 januari tot 3 februari.)

Abonnement – frequentie nieuwe content

Bij een abonnement zal door Bake You Happy altijd gestreefd worden naar het plaatsen van nieuwe content op de momenten zoals besproken in het aanbod, maar dit kan niet worden gegarandeerd.  Het kan gebeuren dat Bake You Happy dit (tijdelijk) niet kan realiseren door bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) ziekte en/of vakantie. Bake You Happy zal in elke situatie zoeken naar de beste oplossing. Indien je niet tevreden bent met de oplossing, dan kun je je abonnement opzeggen of in overleg gaan met Niki door een mail te sturen naar niki@bakeyouhappy.nl.  

Content

In de diensten van Bake You Happy is het mogelijk voor klanten om informatie, teksten, afbeeldingen, foto’s, links en ander materiaal (“content”) te plaatsen, delen, versturen (“plaatsen”). Jij bent zelf volledig verantwoordelijk voor de content die jij plaatst op deze website.

Als jij content plaatst op bakeyouhappy.nl, dan garandeer jij dat:
1. De content van jouzelf is en/of dat jij de rechten hebt om dit te gebruiken (let dus op dat je geen foto’s van het internet zomaar plaatst, daar heb je geen recht op).
2. De content geen auteursrechten, privacyrechten of andere rechten schendt.
3. De content relevant en geschikt is voor die dienst.
4. De content geen virussen of andere schadelijke aspecten bevat.

Bake You Happy heeft het recht om accounts te verwijderen indien er content geplaatst wordt die niet gewenst is door Bake You Happy. (Bake You Happy zal proberen eerst in overleg te gaan)

Bake You Happy neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaard geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de content die geplaatst is door klanten.

Door content te plaatsen op bakeyouhappy.nl, geef je Bake You Happy het recht om de content te gebruiken, wijzigen, openbaar te maken, te reproduceren en te verspreiden. (Voorbeeld: als er promotie gedaan wordt voor de dienst kunnen screenshots van de omgeving gebruikt worden of kunnen gedeelde foto’s gebruikt worden om deze dienst aan te prijzen)

Bake You Happy heeft het recht, maar niet de plicht om de content die door de klanten wordt aangeboden te controleren, te bewerken en te verwijderen.

Alle content die geplaatst wordt door Bake You Happy zelf is eigendom van Bake You Happy. Dit mag je niet verspreiden, wijzigen, hergebruiken, kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bake You Happy. (Je mag de recepten natuurlijk wel printen en opslaan voor eigen gebruik en de openbare website/links delen met anderen, maar je mag bijvoorbeeld niet de content kopiëren voor een eigen website of de video’s die alleen voor leden zijn, delen met niet-leden)

Accounts

Op het moment dat je een account maakt op bakeyouhappy.nl, dan garandeer je dat alle informatie die je met ons deelt, te allen tijde, juist, volledig en actueel is en dat jij 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders. 

Jouw account (en daarmee jouw gebruikersnaam en wachtwoord) is strikt persoonlijk en mag niet gebruikt worden door anderen.

Jij bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord van jouw account en de toegang tot jouw account. Jij bent verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden onder jouw account. Meld het direct als je ontdekt dat er inbreuk is geweest op jouw account of jouw account ongeoorloofd gebruikt is.  

Beëindigen

Bake You Happy kan jouw account op elk moment direct beëindigen of pauzeren, zonder kennisgeving voorafgaand, om welke reden dan ook en zonder beperking, inclusief maar niet beperkt tot de schending van de algemene voorwaarden.

De voorwaarden die in hun aard van kracht blijven, blijven ook na het beëindigen of opzeggen van je account van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot intellectueel eigendom, content verantwoordelijkheid.

Communicatie

Door je te registreren voor een account,  geef je toestemming voor het gebruik door van jouw e-mailadres, door Bake You Happy, om jou te informeren, nieuwsbrieven te sturen en promoties/marketing te sturen. Je kunt je uitschrijven voor een specifiek onderdeel door een mail te sturen naar niki@bakeyouhappy.nl.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

Bake You Happy garandeert niet de juistheid van enige informatie op de website, inclusief prijzen, productafbeeldingen, recepten, receptinformatie, specificaties, beschikbaarheid en diensten. Bake You Happy behoudt het recht om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. Een product of dienst kan verkeerd geprijsd zijn, verkeerd omschreven zijn of onbeschikbaar zijn. Je gaat ermee akkoord dat alle informatie op de website geen legaal aanbod is wat juridische gevolgen kan hebben.

Links naar websites

Informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, wordt niet door Bake You Happy onderzocht of geanalyseerd. Bake You Happy draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt op bakeyouhappy.nl. Een link naar een andere website is bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het gebruik maken van andere websites vindt op eigen risico plaats; wij hebben hierin geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Bake You Happy heeft het recht om elke link of informatie op deze website op elk moment te wijzigen of te verwijderen.

Intellectueel eigendom

De diensten en originele inhoud (uitgezonderd de content die door klanten/gebruikers geplaatst is), functies en de functionaliteit blijven het exclusieve eigendom van Bake You Happy. Het is onder andere beschermd door auteursrecht en handelsnaamrecht. Handelsnaam en logo mogen niet verbonden worden met een product of dienst zonder toestemming van Bake You Happy.

Aansprakelijkheid

Bake You Happy doet zijn best om alleen maar juiste informatie op deze website te delen, maar kan geen garantie geven dat alle beschikbare informatie volledig of juist is. Bake You Happy kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website, al zullen wij natuurlijk ons best doen om de website altijd beschikbaar te hebben.  

Bake You Happy is nooit aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van de klant of derden,  zoals bijvoorbeeld gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden, als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de diensten of inhoud verkregen via de dienst.   

Disclaimer

De website van Bake You Happy wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ik ben echter niet opgeleid tot bakker, geen expert of officiële instantie, maar ik geef al mijn advies vanuit persoonlijke ervaring. Het kan gebeuren dat de website onjuistheden bevat of onvolledig is. Aan de inhoud van Bake You Happy kunnen geen rechten worden ontleend.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website en ook voor het gebruik van die informatie. Je kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Informatie op deze website kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Het gebruik van de (online) diensten van Bake You Happy is op eigen risico. Deze diensten worden geleverd zonder enkele garanties.

Alhoewel we ons uiterst beste doen om de (online) diensten zo goed en veilig mogelijk te laten functioneren, kan Bake You Happy niet garanderen dat:
1. De diensten ononderbroken, veilig en beschikbaar zijn op elk moment of locatie.
2. Fouten of gebreken worden hersteld.
3. De diensten vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.
4. De diensten voldoen aan uw vereisten.

Privacyverklaring

De privacyverklaring kun je hier inzien. 

Aanpassingen Algemene Voorwaarden

Bake You Happy heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Van grote inhoudelijke wijzigingen zul je op de hoogte gesteld worden per e-mail. Wanneer je doorgaat met het gebruik van de diensten, nadat de aanpassingen gemeld zijn, accepteer je de aanpassingen. Als je het niet eens bent met de aanpassingen, dan kun je niet langer gebruik maken van de dienst.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Bake You Happy bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Overmacht

Een tekortkoming van Bake You Happy in het nakomen van enige verplichting aan de klant, kan Bake You Happy niet worden toegerekend in geval van overmacht. Tot deze situaties wordt o.a. (maar niet uitsluitend) gerekend: noodtoestand, wanprestaties en overmacht van toeleveranciers of andere derden, onverwachte stroom-,  internet-, computerstoringen, virussen, hacks, stakingen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden.

Indien een overmachtsituatie voordoet, waardoor Bake You Happy de verplichtingen niet kan nakomen, worden er nieuwe afspraken gemaakt.

Bake You Happy is in een overmachtsituatie geen (schade)vergoeding verschuldigd.

CONTACT - DISCLAIMERPRIVACY VERKLARING - ALGEMENE VOORWAARDEN

©2020 Bake You Happy

 

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?